Rentemøte 14. desember 2017

RENTEMøTE 14. DESEMBER 2017

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 14. desember 2017
Olsen om rentebeslutningen 14. desember

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 14. DESEMBER

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 14. desember.
Olsen om rentebeslutningen 21. september 2017

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 21. SEPTEMBER 2017

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.
Rentemøte 21. september 2017

RENTEMøTE 21. SEPTEMBER 2017

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 21 september 2017
Olsen om rentebeslutningen 22. juni 2017

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 22. JUNI 2017

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 22. juni 2017
Rentemøte 22. juni 2017

RENTEMøTE 22. JUNI 2017

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 22 juni 2017
Rentemøte 4. mai 2017

RENTEMøTE 4. MAI 2017

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning 4. mai 2017
Olsen om rentebeslutningen 4. mai 2017

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 4. MAI 2017

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen
Rentemøte 16. mars 2017

RENTEMøTE 16. MARS 2017

Pressekonferanse i forbindelse med rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 16. mars 2017
Olsen om rentebeslutningen 16. mars 2017

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 16. MARS 2017

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen.
Statens pensjonsfond utland: Årsrapport 2016

STATENS PENSJONSFOND UTLAND: ÅRSRAPPORT 2016

Pressekonferanse i forbindelse med publisering av Statens pensjonsfond utlands årsrapport 2016, 28. februar 2017
Årstalen 2017

ÅRSTALEN 2017

Sentralbanksjef Øystein Olsens tale til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 16. februar 2017.
Olsen om årstalen 2017

OLSEN OM åRSTALEN 2017

Sentralbanksjef Øystein Olsen intervjues om tema for årstalen 16. februar 2017.
Elevenes årstale 2017

ELEVENES åRSTALE 2017

Vi ba fem elever fra Lillestrøm videregående skole framføre sin egen årstale.