SIKKER - STERK - TYDELIG

Har Norge en målrettet oljebransje som bruker kunnskapene riktig? Arbeider selskapene planmessig for å redusere risiko, prioritere sikkerhet og sørge for kontinuerlig forbedring? Det er de forpliktet til.

 
 
 
SIKKER - STERK - TYDELIG
Viktige, varige, vanskelige valg
Dialogmøte 2018 - Er trenden snudd?
Topplederkonferansen 2017: Sikkerhet er et verdivalg
Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg
Bakgrunn for Trenden skal snus
Trenden skal snus
Dialogmøte 2017 - Trenden skal snus
Trenden skal snus - Standardisering
Trenden skal snus - Partssamarbeid
Trenden skal snus - Robusthet
Hovedtema 2017: Trenden skal snus
Trendenskalsnus.no – nytt nettsted om Hovedtema 2017