Wistingfeltet i Barentshavet - Modning fra funn til definisjon av konsept - Arctic Safety 2018

Konseptuelle og områderelaterte HMS-utfordringer ved Svein Olav Drangeid, HMS-direktør, OMV.

 
 
 
Wistingfeltet i Barentshavet - Modning fra funn til definisjon av konsept - Arctic Safety 2018
Mennesklig yteevne og effekt av kulde - Arctic Safety 2018
Mennesklig yteevne og effekt av kulde - Arctic Safety 2018
Forebygging av ulykker i et havområde - Arctic Safety 2018
Helhetlig tilnærming til ulykkesforebygging på innretninger - Arctic Safety 2018
Områdeutfordringer ved boring i Barentshavet - Arctic Safety 2018
Kunnskap om is, snø og kontruksjoner i Barentshavet - Arctic Safety 2018
Kunnskap og erfaringer fra utenlandske myndigheter - Del 2 - Arctic Safety 2018
Kunnskap og erfaringer fra utenlandske myndigheter - Del 1 - Arctic Safety 2018
Arbeidstakernes samarbeid over landegrenser - Arctic Safety 2018
Velkommen og innledning - Arctic Safety 2018
Faglig bakgrunn for utredning av kunnskap og usikkerhet - Arctic Safety 2018
Framtidens oljenæring - Topplederkonferansen 2017
Oppsummering - Topplederkonferansen 2017
Ingvill H. Foss - Topplederkonferansen 2017
Jannicke Nilsson - Topplederkonferansen 2017
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen - Topplederkonferansen 2017
Intervjuer del 3 - Topplederkonferansen 2017
Grethe Moen - Topplederkonferansen 2017
Hege Skryseth - Topplederkonferansen 2017
Anne Myhrvold - Topplederkonferansen 2017
Topplederkonferansen 2017: Sikkerhet er et verdivalg
Intervjuer del 1 - Topplederkonferansen 2017
Ola Borten Moe - Topplederkonferansen 2017
Hilde-Marit Rysst - Topplederkonferansen 2017
Intervjuer del 2 - Topplederkonferansen 2017
Frode Alfheim - Topplederkonferansen 2017
Jørgen Arnesen - Topplederkonferansen 2017
Eldar Sætre - Topplederkonferansen 2017
Læring og forebygging etter Macondo Del 2: RNNP-AU resultater
Læring og forebygging etter Macondo Del 1: Lars Herbst, BSEE
Læring og forebygging etter Macondo Del 3: Risiko- og barrierestyring i bore- og brønnoperasjoner, Statoil
Sikringsdagen 2017
Varslingsdagen 2017: Oppsummering
Varslingsdagen 2017: Avslutning
Varslingsdagen 2017: Samtale med representanter fra petroleumsnæringen
Varslingsdagen 2017: Varsling - mer enn bare juss
Varslingsdagen 2017: Myndighetenes rolle og erfaring med varsling
Varslingsdagen 2017: Myndighetenes rolle og erfaringer med varslingssaker
Varslingsdagen 2017: Ytringsfrihet og varsling i norsk arbeidsliv
Varslingsdagen 2017: Hvorfor er dette viktig?
Barrieredagen: spørsmål og diskusjon
Barrieredagen: Innledning
Barrieredagen: Barrierer - muligheter og begrensninger
Barrieredagen: Avslutning
Barrieredagen: Operasjonalisering av barrierer
Barrieredagen: Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon?
Barrieredagen: Sikring og barrierer
Barrieredagen: Erfaring fra tilsyn
Barrieredagen: Presentasjon av nytt barrierenotat
Lekkasjedeteksjon: Spørsmål fra salen
Lekkasjedeteksjon: Deteksjon på havoverflaten
Lekkasjedeteksjon: Prosesskontroll og software
Lekkasjedeteksjon: Innledning
Lekkasjedeteksjon: Aktiv akustikk
Lekkasjedeteksjon: Hvorfor barrierer subsea
Lekkasjedeteksjon: Passiv akustikk
Lekkasjedeteksjon: Kapasitans
Lekkasjedeteksjon: Sniffing
Lekkasjedeteksjon: Offshore leak detection JIP
Lekkasjedeteksjon: Statoils tilnærming til offshore lekkasjedeteksjon
Lekkasjedeteksjon: Goliat - utforming og erfaringer med fokus på havbunnsdeteksjon
Lekkasjedeteksjon: Miljødirektoratets krav til fjernmåling
Samarbeid for en sikker arbeidsplass - Introduksjon
Samarbeid for en sikker arbeidsplass - Arbeidstilsynets erfaringer
Samarbeid for en sikker arbeidsplass - Eivind Falkum
Samarbeid for en sikker arbeidsplass - Tone Guldbrandsen
Samarbeid for en sikker arbeidsplass - Nina Berg
Samarbeid for en sikker arbeidsplass - Debatt
Step to the future - Marianne Kalvenes/Mona Nøstvold, Statoil
STI prosjektet - Bjørn Berli, EPIM
Cost reduction through industrialization, standardization and simplification Tom Eddy Johansen, FMC
Procurement and contracting as drivers for the rising cost problem on the NCS – Marianne Løvås Sagerup, UIO
Bjørn Thomas Bache - Ptils dokumentasjonsprosjekt - Beskrivelse og status
Subsea - Arctic experiences and challenges
Subsea - Riserless Well Interventions from a Mobile Offshore Unit
Subsea - Introduction and background
Subsea - Cables in Deep water
Subsea - A Report on Norwegian Subsea standardisation
Subsea - Subsea standardisation. Status and challenges
Subsea - Presentation of the report Subsea Facilities
Subsea - Draugen Subsea Booster pump
Subsea - How is Wellhead fatigue handled by industry standards?
Flexible Risers Seminar - 4Subsea
Flexible Risers Seminar - ExxonMobil
Flexible Risers Seminar - NOV Flexibles
Flexible Risers Seminar - Petroleum Saftety Authority
Flexible Risers Seminar - BP
Flexible Risers Seminar - Statoil
Flexible Risers Seminar - GE Oil & Gas, Wellstream Flexibles
Flexible Risers Seminar - Technip
Flexible Risers Seminar - Subsea 7
Arctic Safety Seminar - Asbjørn Olsen
Arctic Safety Seminar - Meg O’Neill
Arctic Safety Seminar - Frode Alfheim