Rentemøte 20. september 2018

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 3/2018

 
 
 
Rentemøte 20. september 2018

RENTEMøTE 20. SEPTEMBER 2018

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 3/2018
Øystein Olsen om rentebeslutningen 20. september 2018

ØYSTEIN OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 20. SEPTEMBER 2018

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 20. september 2018
Olsen om rentebeslutningen 16. august 2018

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 16. AUGUST 2018

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 16. august 2018
Øystein Olsen om rentebeslutningen 21. juni 2018

ØYSTEIN OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 21. JUNI 2018

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 21. juni 2018
Rentemøte 21. juni 2018

RENTEMøTE 21. JUNI 2018

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 2/2018
Olsen om rentebeslutningen 25. januar 2018

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 25. JANUAR 2018

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 25. januar 2018
Rentemøte 15. mars 2018

RENTEMøTE 15. MARS 2018

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 1/2018
Olsen om rentebeslutningen 15. mars

OLSEN OM RENTEBESLUTNINGEN 15. MARS

Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer rentebeslutningen 15. mars
Årstalen 2018

ÅRSTALEN 2018

Sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 15. februar 2018